Dane osobowe


Kim jest administrator moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Lifepack Vit s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, adres spółki: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Jih, Hrabůvka, Republika Czeska, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod sygn. C. 78719, DIČ: CZ08202494, ID firmy 08202494.

Administrator prowadzi operacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z Administratorem:

 1. telefonicznie: +48 22 397 91 40,
 2. wysyłając e-mail: sklep@ukryteterapie.pl.

 

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania moich danych osobowych przez Lifepack?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną zawierana z Lifepack – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania zawieranej z Lifepack umowy, której jesteś stroną i ma na celu jej wykonanie.

 

Jakim innym podmiotom Lifepack przekazuje moje dane osobowe?

W przypadku podania swoich danych osobowych, ich odbiorcami stają się również nasi dostawcy:

 • kurierzy,
 • instalatorzy urządzeń,
 • osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń,
 • podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi prawne,
 • podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi księgowe,
 • podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi informatyczne,
 • operatorzy płatności ci za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Lifepack.

Dane osobowe ujawniane są powyższym odbiorcom jedynie w celu realizacji umowy, której jesteś Stroną. W sytuacji, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiot przetwarzający, Lifepack zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO.

Co jeszcze muszę wiedzieć odnośnie przetwarzania moich danych osobowych przez Lifepack?

 1. Zawsze wtedy, gdy personalizujemy lub specjalnie ukierunkowujemy naszą komunikację, oferty lub reklamy, możemy profilować Twoje dane. Nie podejmujemy jednak zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną. Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać personalizowanych ofert, rekomendacji produktów lub żadnych komunikatów marketingowych w ogóle, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie.
 2. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych,
 3. Jeśli zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Twoja zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.

 

Jakie są moje prawa?

 1. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Lifepack nie będzie mógl zawrzeć z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania.
 2. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Masz prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies, tzw. ciasteczka, są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysk użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści.

 

Czym jest rozpoznawanie urządzeń?

Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Lifepack?

Lifepack  wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Lifepack wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Lifepack?

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Lifepack.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Lifepack, np. Google Analytics, Facebook, Criteo.

Lifepack używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Lifepack wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne dla Lifepack do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Lifepack wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Lifepack wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Lifepack na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Lifepack. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Lifepack na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Lifepack wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Lifepack sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Lifepack nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki.

Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Lifepack jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się.