Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Lifepack Vit s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, adres spółki: Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava-Jih, Hrabůvka, Republika Czeska, wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod sygn. C. 78719, DIČ: CZ08202494, ID firmy 08202494. , adres e­mail: sklep@ukryteterapie.pl , nr tel.: +48 22 397 91 40 zwana dalej „Administratorem” lub „Lifepack”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawierana z Lifepack. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Lifepack umowy, której jesteś stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
  1. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Lifepack nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy.
 3. Dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane w celach przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Lifepack na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera oraz wyświetlania reklam rekomendowanych produktów.  Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Celem przetwarzania Twoich danych jest umożliwienie zaprezentowania Ci produktów oferowanych przez Lifepack którymi mógłbyś być zainteresowany.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Lifepack usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Lifepack. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom w celu związanych z realizacją umowy, której jesteś Stroną. W przypadku, gdy odbiorcą danych osobowych jest tzw. podmiot przetwarzający Lifepack zawiera z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych wymaganą przez art. 28 RODO.
 5. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych.
 6. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku gdy zapisałeś się na newsletter, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak nie wpływa to na ważność podjętych przez nas czynności przetwarzania przez wycofaniem zgody.
 9. Informujemy, że nie dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych.
 10. Informujemy, że dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji lub ukierunkowania naszej komunikacji, oferty lub reklamy. Nie podejmujemy jednak zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.

Polityka COOKIES – informacje o cookies

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Lifepack?

Lifepack wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Lifepack wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Lifepack?

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Lifepack.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Lifepack, np. Google Analytics.

Lifepack używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Lifepack wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Lifepack do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Lifepack wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Lifepack wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Lifepack na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Lifepack. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Lifepack na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Lifepack wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Lifepack sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Lifepack nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Lifepack jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się

Jaki zakres danych osobowych Lifepack może zbierać?

1.Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
 • nazwa firmy, NIP.
 • historia zamówień

2. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • telefonicznie: +48 22 397 91 40,
 • za pośrednictwem e-maila: sklep@ukryteterapie.pl,
 • korespondencyjnie na adres:
  UKRYTETERAPIE.PL
  NIEDŹWIEDZINIEC 10
  41-506 CHORZÓW

Ostatnia aktualizacja: Maj 2020